مطالعات (پیام پنهان)

قدرت غیر قابل انکار پیام های پنهان  صوتی پیام های پنهان صوتی یک ابزار توسعه شخصی در یک صد سال گذشته است.اما هنوز افرادی هستند که با این روش نا اشنا هستند .به عبارت ساده تر پیام های صوتی پنهان صداهایی را در سطحی پخش میکند که ما قادر به شنیدن انها نیستیم در حالی … ادامه خواندن مطالعات (پیام پنهان)