محصولاتاين مديتيشن پنهان براي جذب عشق، افکار مثبت را در ذهن ناخوداگاه شما پروش ميدهد و شما را از بدبيني هایی ...
جذب عشق به زندگی
اين مديتيشن ضمير ناخودگاه براي جذب يک مرد که مناسب شما است برنامه ریزی میکند. تاکيدات پنهاني به شما کمک خواهد ...
مدیتیشن پیدا کردن مرد واقعی
اين مديتيشن قدرتمند به خوبي شريک زندگي شما را بسوي شما جذب ميکند.پيام هاي پنهان کوتاه در اين موسيقي هرگز از ...
برنامه ریزی ذهن ناخوداگاه برای پیدا کردن یک عشق ماندگار
    اين مديتيشن به شما کمک خواهد کرد  که بر درد هاي خود با استفاده از تقويت ارزش و شان  خود غلبه ...
مراحل بعد از طلاق یا جدایی