محصولاتاین مدیتیشن برای نگرش مثبت به شما کمک میکند تمام صداهای منفی که اطراف شما است را خاموش کنید و مستقیم ...
مدیتیشن تفکر مثبت
مدیتیشن پنهان برای مثبت اندیشی شما را به سمت الگوهای سالم هدایت میکند تا برای تحقق اهدف و رویاهاتان در خدمت ...
توسعه مثبت اندیشی
این مدیتیشن پنهان به شما کمک خواهد کرد تا خودتان را ببخشید اگر شما بیش از حد به خودتان سخت میگیرید ...
یادگیری بخشش و عفو خود
مدیتیشن PTSD – کاهش درد و رنج شما PTSD یک درمان ثابت شده و کارامد است و هیچ دلیلی برای ادامه درد ...
مدیتیشن ازاد کردن روح PTSD
پاک کردن قلب خود از تجربه های اسیب زا و دردناک که اثر ان را در روح خود دارید واجازه دادن ...
رها شدن از تجربه های اسیب زا
این مدیتیشن پنهان برای بهبود ترما و شامل 30 دقیقه پیام های پنهان و ضربه های دوگوشی (صدا درمانی) است.پیام های ...
بهبود تروما – رهایی از درد
متوقف کردن خود تخریبی .این مدیتشین شامل دستورات پنهان خواب اور است که به شما کمک میکند روند خود تخریبی موفقیت ...
متوقف کردن خود تخربی یک بار برای همیشه
بهترین فرمول برای تبدیل شدن از یک فردی که کار ها را به تاخیر می اندازد و پر از احساسات منفی ...
ضربه خوردن از به تاخیر انداختن کارها
کنترل کردن قانون جذب با تنظیم فرکانس ارتعاشات.برای جذب چیز هایی که میخواهید لازم است شما احساستان را در جهت مثبت ...
مدیتیشن قانون جذب
با گوش دادن به این مدیتیشن چاکرای شکبه خورشیدی فعال خواهد شد و چاکرای سوم متعادل و باز میشود البته به ...
مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی
ذهن ناخوداگاه خود را در معرض پیشنهادات قدرتمند برای رسیدن به اهدفتان قرار دهید. تاکیدات پنهان به صورت خاصی طراحی شده ...
ایجاد کردن اهداف زندگی
ایا دوست دارید خود را یک ثروتمند بدانید ؟ یک راه میتواند شما را به ثروتی که دوست دارید برساند و ...
افزایش حساب بانکی
مدیتیشن رها سازی اندروفین برای درد جسمی و روحی است. این جلسه دارای ضربه های دوگوشی پنهان برای ازاد کردن اندروفین ...
مدیتیشن ازاد سازی اندروفین
مدیتیشن 3 ساعت تسکین درد با صداهای ارام بخش با ضربهای دوگوشی و پیام های پنهان تسکین درد جسمی و روحی شما ...
مدیتیشن ۳ ساعت تسکین درد
تاکیدات پنهان بصورت خاص برای ذهن ناخوداگاه طراحی شده اند تا سیگنال های درمان را به بدن شما ارسال کند پیشنهادات ...
سلامتی جسمانی