محصولاتروند کاهش وزن واقعی با تغییر الگوهای ناخوداگاه شروع میشود که زندگی شما را اتوماتیک جلو میبرد. این مدیتیشن کاهش وزن ...
کاهش وزن
اتصال شما به این ارتعاشات قدرتمند بدن ، ذهن ، قلب شما را در یک تعادل کامل قرار میدهد این تن ...
مدیتیشن مقیاس نت خوانی
گوش دادن به مدیتیشن فرکانس نت خوانی مسیر های عصبی جدیدی را از طریق شبکه های پرانرژی داخل و خارج بدن ...
مدیتیشن فرکانس نت خوانی
مدیتیشن خواب عمیق برای مشکلات بی خوابی است.اگر شما از کمبود خواب و بیخوای در شب رنج میبرید گوش دادن به ...
هیپنوتیزم مدیتیشن خواب عمیق
خوابی ارام با مدیتیشن خواب عمیق.اگر شما از مشکلات بی خوابی و عدم توانایی استراحت در شب رنج میبرید با گوش ...
مدیتیشن خواب عمیق
کشف کردن تجربه های زیبا خارج از بدن در طول یک سفر خیالی.این مدیتیشن ،برون فکنی را تحریک میکند و به ...
مدیتیشن برون فکنی
پیام پنهان برای دیدن رویا به ذهن ناخوداگاه شما نفوذ میکند و به شما کمک میکند بدون تلاش خاصی و به ...
تحریک کردن ذهن برای خواب دیدن
زمانی که شما خودتان را دوست دارید شما به خودتان احترام میگذارید شما میدانید چه چیزی برای شما مهم است و ...
یادگیری دوست داشتن خودتان بدون قید شرط
این مدیتیشن عشق به خود باورهای قدیمی را از بین میبرد و به جای انها باورهای قدرتمند عشق و پذیرش خود ...
مدیتیشن عشق و پذیرش خود
پیام های پنهان این جلسه به شما کمک میکند سطح های کاریزمای خود را توسعه دهید و مهارتهای ارتباطیتان را با ...
کاریزمای جادویی
پیام های پنهان برای پذیرش خود شامل تاکیدات مثبت پنهان هستند که از هوشیاری شما رد میشود وبه ناخوداگاه شما نفوذ ...
عشق و پذیرش خودتان
اعتقاد داشتن به خود یک روش زندگی است نه یک نتیجه.باورداشتن خود باعث میشود زندگی خود را به کمال برسانید زیرا ...
خودت را باور کن
توسعه شخصیت کاریزما بسیار اسان است. شما همیشه میخواستید به طور طبیعی برای مردم جذاب باشید اما نمی دانستید چگونه؟ حالا ...
توسعه دادن کاریزما
مدیتیشن های اعتماد به نفس شامل پیام های پنهان و صدا درمانی است که به شما کمک میکند خود واقعیتان را ...
مدیتیشن های اعتماد به نفس
موثر کردن زندگیتان در یک مسیر شادی و رضایت.اعتماد به نفس بالا باعث میشود شما احساس درستی از اعتماد به خود ...
بالا بردن اعتماد به نفس شما