[member] کشف پیام های پنهان تنها راه دور زدن اگاهی ذهن است و با این راز 6000 ساله قدیمی انقلابی در نتایج ...
راز ۶۰۰۰ ساله مخفی
چرا شما اینجا هستید این تصادفی نیست....  شما بدنبال جواب برای نتیجه زندگی خود هستید (اگاهانه یا نااگاهانه) و در نهایت بدنبال پاسخی برای ...
بمن بگو چطور
تنظیمات ذهن ناخوداگاه خود را با پیام های قدرتمند به طرز فکر یک میلیونر تغییر دهید. [member] تصور کنید شما ناخوداگاه افکار ...
جذب ازادانه پول بطور طبیعی
ایا شما از رژیم های غذایی سخت و ناامید کننده خسته شده اید؟ ایا شما احساس میکنید بی انگیزه هستید و همیشه ...
کاهش وزن
چکونه برای داشتن عشق مغزتان را از باورهای منفی پاک کنید و یک روابط عاشقانه داشته باشید و در نهایت بهترین ...
پیدا کردن عشق
شما تعریف انچه را که میخواهید و باورهای محدود کننده ای که شما در معرض ان هستید را میدانید.شما انگیزه خود ...
ارامش خود را حفظ کنید و بدانید که عشق در راه است
یکی از مهترین نکات در مورد جذب چیزی که میخواهیم بدون توجه به اینکه هدف شما چه چیز است(عشق – پول ...
مشخص کردن خواسته ها و رها سازی افکار منفی
تعریف اینکه شما چه میخواهید اولین گام برای شروع هر نوع تغییر است برای انچه شما به ان علاقه مند هستید ...
تعریف اینکه شما چه میخواهید
راه های ساده قدرتمند برای ایجاد جریان پول و جذب ان به زندگی این راهنمای ساده و قدرتمند به شما کمک میکند ...
نکتهای قدرتمند برای جذب پول
یکی از عناصر جذب فراوانی به زندگی گرفتن کمک است.بهرحال چه شما برای ان کمک مبلغی را پرداخت میکنید چه رایگان ...
کمک های کاربردی بگیرید؟
  بخشنده بودن یا مصرف کننده. زمانی که گویندگان قانون جذب در مورد تعادل در جهان صحبت میکنند ، این نکته بسیار مهمی ...
ایا شما دهنده هستید یا گیرنده یا هر دو؟
باورهای ناخوداگاه شما درباره پول چیست؟ شما ممکن این را ندانید اما ممکن است در ناخوداگاهتان در مورد پول باورهای منفی داشته ...
باورهای ناخوداگاه مثبت!
  ایا شما هم مانند بسیاری از مردم روی زمین میخواهید پول بیشتری داشته باشید، ایا لذت بردن از یک زندگی لوکس ...
نقطه شروع شما چیست؟
مشخص کردن اهداف مهم است زیرا شما باید بدانید که انرژی خود را به چه سمتی میخواهید هدایت کنید. این درست مانند ...
مشخص کردن اهداف
جذب عشق و سری رابطه های سالم [member] اگر شما از رابطه بد زندگیتان خسته شده اید و میخواهید ا ن را تغییر ...
راهنمایی رایگان جذب عشق